ELEKTRONISKA CIGARETTER: DET BÄSTA SÄTTET ATT SLUTA RÖKA!

Den elektroniska cigaretten representerar den mest kongeniala lösningen för dem som vill sluta röka: vi pratar om det med svapostore-teamet, den e-handel som erbjuder en rik katalog över produkter för vaping (inklusive vätskor för elektroniska cigaretter) för att köpa online från https://vape.se/.

Vad är spridningen av den elektroniska cigaretten i vårt land?
Spridningen i Italien av denna produkt är avgjort signifikant: genom åren har den gradvis konsoliderat en gemenskap av köpare och användare, de så kallade ångorna. Denna term kommer från det engelska ordet vaping, och indikerar i grunden sugningen av ånga.

E-cigarettmarknaden är lovande och samtidigt blomstrande, eftersom den tillgodoser en nisch av både kompetenta och lojala konsumenter.

Vad ger lagen i förhållande till möjligheten att vape på offentliga platser?
En gång på offentliga platser var det möjligt att vape och kringgå, på detta sätt förbudet mot rökning: för att säga sanningen hade många kontaktat vape Just av denna anledning. Nu har situationen förändrats lite, eftersom kontorschefer och chefer på lokaler är fria att tillåta eller förbjuda användningen av den elektroniska cigaretten. Den senare kan dock aldrig användas i närvaro av barn, i skolor och sjukhus. På webben finns det dock många webbplatser och forum som hanterar vaping, samt e-handel där du kan köpa allt du behöver för att börja använda elektroniska cigaretter. Detta är anledningen till att lagstiftningen har ändrats och uppdaterats med specifika riktlinjer för vätskekomponenterna för att skydda hälsan hos dem som vape och de som inte vape.